Sint Joep Soep

20 maart j.l. was er Sint Joep Soep in het parochiezaaltje.

Velen hebben genoten van de heerlijke soep. Men kon kiezen uit 3 soorten.

De aanwezigen konden een vrijwillige bijdrage geven en deze was bestemd voor de vluchtelingen uit de Oekraïne.

Er werd gul gedoneerd en het resultaat na afronding door Leif en Leid bedroeg € 125,-

Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Heden hebben wij Michel van Dijke verblijd met een donatie aan het project Sittard-Geleen Helpt!

Met deze donatie kunnen zij weer mooie activiteiten organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne verblijvend in onze gemeente.