Humorvolle boeklezing door Jan Nieling

Donderdag j.l. gaf de in Overhoven geboren Jan Nieling een humorvolle boeklezing in het wijksteunpunt Gelderhof.

Onder het genot van een kopje koffie/thee vergezeld van een heerlijk stukje vlaai (aangeboden door Leif en Leid) hingen de aanwezigen aan zijn lippen.

Zijn nieuwste boek is wellicht een Moederdag tip: ‘Laot mich de sjtinkkees neit van mien bóttram aete ‘.

Sint Joep Soep

20 maart j.l. was er Sint Joep Soep in het parochiezaaltje.

Velen hebben genoten van de heerlijke soep. Men kon kiezen uit 3 soorten.

De aanwezigen konden een vrijwillige bijdrage geven en deze was bestemd voor de vluchtelingen uit de Oekraïne.

Er werd gul gedoneerd en het resultaat na afronding door Leif en Leid bedroeg € 125,-

Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Heden hebben wij Michel van Dijke verblijd met een donatie aan het project Sittard-Geleen Helpt!

Met deze donatie kunnen zij weer mooie activiteiten organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne verblijvend in onze gemeente.