Sint Joep Soep : Afgelast

Beste Mensen,

Tot onze spijt hebben we het besluit moeten nemen, de Sint Joep soep af te lasten. Er komen veel ouderen naar deze actie van “Leif en Leid” en we durven geen enkel risico te nemen. Daar ouderen juist de risicogroep zijn voor het Corona virus hebben we besloten om deze aktie dit jaar niet door te laten gaan.