Jeugd in de Wijngaard

Leif en Leid is in de wijk actief om mensen dichter bij elkaar te brengen en om meer aandacht aan elkaar te geven. Buiten de aandacht voor ouderen, wilt Leif en Leid zich ook inzetten voor de jeugd die aan het vereenzamen is. Leif en Leid heeft een fantastisch idee voor een nieuw project om jeugd meer kennis te laten maken met de natuur , dit is gebaseerd op de aanleg en onderhoud van een wijngaard.

Vanuit de passie voor de wijnbouw, de sociale drive en oog voor de natuur , is er een project opgezet wat alles samen laat komen. Dit is het opzetten van een wijngaard op een perceel langs de watersley wat nu verwilderd is . De wijngaard zal ingebed worden in de natuurlijke omgeving om een goede biodiversiteit te krijgen. Dit wordt samen met schooljeugd gedaan om zo de jeugd op een praktische manier kennis te laten maken met de natuur, planten kunde en  sociale vaardigheden. In 2021 is het idee om dit project te starten ontstaan. Na het uitwerken van de ideeën werdt begin 2023 het idee met de eigenaar van het perceel , gemeente, provincie, sociale instellingen voor jeugd,  en natuur organisaties  besproken. Zij zijn allen zeer positief over dit plan en de aanpak. De opzet is om direct met het project te starten als de vergunningen binnen zijn. De wijngaard zal aangeplant worden in Mei 2024 en de eerste oogst komt in 2028. Na aftrek van een gedeelte van de prive investering, zal het leeuwendeel van de opbrengsten ten goede komen aan de jeugdzorg in Sittard. Het project zal een onderdeel zijn van “Leif en Leid Overhoven” die met dit project aandacht aan de jeugd willen geven

Mijn plan bestaat uit de volgende 4 pijlers waar ik kort op in zal gaan

  1. Het betrekken van Jeugd in de natuur

In Nederland, en vooral in Limburg, is de wijnbouw in opkomst . De vraag naar lokale producten, en daarmee ook lokale wijnen,  is steeds meer aan het groeien . Met dit project hopen we jeugd zodanig te enthousiasmeren om in Limburg in de natuur te gaan werken aan lokale producten en in het bijzonder in de wijnbouw.

Om de wijngaard aan te leggen en te onderhouden wil ik zo veel mogelijk samenwerken met jeugd. Van kansarme jongeren tot leerlingen van scholen. Hiervoor zorgen ik met een team voor deskundige begeleiding maar wil ik vooral de jeugd meer kennis laten vergaren van de natuur op een ontspannen manier.

De jeugd zal leren omgaan met de waarde van de natuur , zicht krijgen op de werking van biodiversiteit en zeker zo belangrijk sociale vaardigheden ontwikkelen door met elkaar samen te werken en oplossingsgericht te werken. Het is de bedoeling om initiatieven vanuit de jeugd ook verder op te pakken zodat ze waardering zien voor hun inbreng, vooral op het vlak van duurzaamheid ( sustainability)

Hiervoor heb ik al met verschillende organisaties contact gelegd zoals Vidar in de wijk , Porthos en Partners in Welzijn die allen samen willen werken in dit project.

Verder is de wijngaard een sociale organisatie waar we de investering deels zullen terugverdienen maar de opbrengst vooral terug zal vloeien naar jeugdzorg in de stad.

De wijnen die van de opbrengst van de druiven gemaakt worden zal uitbesteed worden aan een wijnmakerij

  • Het aanleggen van een wijngaard

Het belangrijkste van een ecologische/biologische wijngaard is de grond en de zorg daarvoor. Een van de redenen voor de focus op dit kavel is dat er nooit grondbewerking is geweest en de grond dus in een natuurlijke balans is. Het Perceel is zuidelijk georiënteerd wat ideaal is voor een wijngaard en de bodem bestaat uit een löss samenstelling welke ook ideaal is.

Als je op een juiste manier een wijngaard opbouwt, wordt de natuur geen schade aangedaan.  Voor de juiste zorg, voor de grond, wordt er met gras, groen bemestende planten en insectlokkende bloemen gewerkt. Verder worden de ‘afvalstoffen’ vanuit de wijnkelder als groenbemester terug naar de wijngaard gebracht om zo een betere balans te houden in de  voedingsstoffen van de wijngaard

De wind is cruciaal bij de vitaliteit van een wijngaard en moet, verticaal door de wijngaard blazen voor een natuurlijke luchtstroom, en niet te veel obstakels hebben om zo de druivenbladeren goed te kunnen drogen om schimmels tegen te gaan.

De zones onder de wijnstokken worden volledig met gras begroeid om erosie te voorkomen.

In voor, en najaar wil ik ruimte maken voor schapen om het gras te onderhouden en daarmee ook de grond te voeden. De wijngaard zal omheind moeten worden om indringers tegen te gaan en om de schapen binnen te houden. Er zijn verschillende concepten zoals, hekwerk, meidoornhaag en houten struik afval haag. Dit wordt met natuurorganisaties besproken voor de beste invulling

Verder zal er een boomhoogte afstand komen van de bosrand van het perceel tot de eerste wijnstruiken om zo voldoende zon te krijgen op de druivenstruiken  en goede droging van het bladerdek. Tussen wijngaard en bosrand kan gras komen of een natuurlijke verwildering. Ook deze zal met natuurorganisaties besproken worden

  • Het verzorgen van de natuur (inclusief de levendbarende hagedis)

Het beoogde perceel is vaker door ecologen onderzocht. Vroeger liepen paarden op de helling en leefde de levendbarende hagedis op deze plek. Door de verwildering van het perceel is deze hagedis zo goed als verdreven net zoals op meerdere plekken in Nederland door verstedelijking. Door de uitvoering van dit project wordt de leefomgeving weer vergroot en uitgebreid

Zoals hierboven aangegeven wil ik de natuur beschermen. De levendbarende hagedis en muurhagedis zijn vrienden van de wijngaarden in Duitsland en zo een goede match met dit project

Mijn overweging is om op het veld verschillende eilanden neer te leggen met planten die de juiste insecten aan trekken als bescherming. Hierbij is de overweging om de natuurlijke afscheiding op het perceel, tussen het boven en onderdeel te  behouden en daarbij de bodemstructuur  in stand te houden, wat een positief effect op de wijngaard zal hebben. Wel moeten er dan enkele doorgangen voor de wind komen.

Verder wil ik op plekken een kiezel/ leisteen hoop neerleggen om zo warmte en ruimte te creëren voor het leven op de helling in het bijzonder voor de levendbarende hagedis.

De wijngaard wordt beplant met wijnstruiken die tot ca 2,4 meter hoog reiken. Dit is een ideale hoge plek voor de levendbarende hagedis om zich te warmen

  • Het promoten van Sittard

Sittard wil de stad promoten voor recreanten, “Route des Vins” is daar één van. De wijngaard ligt langs de “Route Des Vins” in Sittard, waarmee deze wandeling zeker aantrekkelijker wordt. Tevens zal bij de wijngaard de nodige informatie over het project komen om zo de sociale betrokkenheid te laten zien.

De wijngaard is uniek in de manier van aanpak en invulling van de biodiversiteit wat enig in zijn soort in de omsteek zal zijn

Verder geeft het een mooi zicht op de entree van Sittard vanuit het zuiden de Windraak af, wat als promotie gezien kan worden. Vooral de opzet van de wijngaard straalt het gevoel van natuur uit wat voor de wandelaar educatief en aantrekkelijk is.

Verder krijgt de horeca in Sittard de gelegenheid om een Sittards product te promoten, wat goed voor de stad is.

Wilt U meer weten of jeugd opgeven om aan dit project mee te doen laat het dan even weten via info@leifenleid.nl

Dolf Ruigt

Initiatiefnemer voor Wijndomein Watersley

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *